WELL FOR KIDS SPOR OKULLARINA KATIL!

İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ WELL CLUB

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

POTANSİYEL HİZMET ALANLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Well Club (“Well Club”) faaliyetlerini yürütebilmek adına birtakım kişisel veri işlemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ilgili kişiler; kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, doğum tarihi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, açıklanması, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Well Club, gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde kişisel verileri KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemektedir.

 

Well Club’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (Özel nitelikli kişisel veriler için “m.6/2”, Özel nitelikli olmayan kişisel veriler için “m.5/1”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı / Faaliyet

İşlenen Kişisel Veri

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Veri Toplama Yöntemi

Well For Kids Spor Okullarına Başvuru İşlemleri (Potansiyel hizmet alan)

Adı, soyadı

m.5/2-c

İnternet sitesi üzerinden dijital (Kısmen otomatik yollarla)

Telefon numarası

m.5/2-f

Doğum tarihi

m.5/2-f

E-posta adresi

m.5/2-f

Talep bilgisi

m.5/2-e

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

İnternet sitesi üzerinden yürütülen başvuru ve iletişim işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler hizmet sağlayıcı desteği alınması sebebiyle ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla

Tedarikçi firmaya aktarılmaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Well Club olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizde işlemiş olduğumuz kişisel veriler ile ilgili olarak KVKK çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz.

Kimlik ve iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Adres                     :  İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:18/2  Ümraniye/İstanbul

İnternet Adresi       : https://www.idosb.org.tr/

E-Posta Adresi       :  idosb@idosb.org.tr

Telefon Numarası   :  0 216 365 74 03

Mersis No              : 0481009824900001

ÇOCUKLARA ÖZEL SPOR MERKEZİ!

Well Club diğer spor merkezlerinden farklı olarak aynı kompleks içinde yetişkinler kadar gençleri ve çocukları da gerçek sporla buluşturuyor. Ebeveynler spor yaparken çocuklar da kendileri için özel olarak tasarlanmış Well for Kids alanında, profesyonel eğitmenler denetiminde, her hafta değişen parkurlarda hareket kabiliyeti, çeviklik, esneklik ve beceri geliştirmeye yönelik sportif aktiviteler yaparak bedenlerini temel spor branşlarında eğitim almaya hazırlanıyor. Well Club Sporcu Yetiştirme Programı ise Well For Kids ve spor okullarında yetenekli olan çocukların yönlendirildiği ve bu kapsamda Türkiye’nin sporcularının yetiştirildiği bir program özelliği taşıyor.

3-14 yaş arası çocuklar,  400 metrekare kapalı ve 250 metrekare bahçe alanı ile toplamda 650 metrekarelik alana ev sahipliği yapan Well for Kids çocuk oyun bölümünde vakit geçirebilirken; yüzme veya cimnastik eğitimi de alabiliyorlar.

Well Club, Well for Kids ile miniklere özel soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu bir alanda ebeveynler spor yaparken çocuklarının da spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunan bir program oluşturarak İstanbul’da bir ilki başardı. Böylece Well Club spor yaparken çocuklarını Well for Kids’e emanet edip gönül rahatlığıyla kendine vakit ayırabileceksin.

Uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımıza özen ve özveriyle yaklaşıp, gelişimleri için gerekli tüm planlamaları yapıyoruz.

UZMAN EĞİTMENLER

Uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarınıza sizin verdiğiniz özen ve özveriyle yaklaşıp, gelişimleri için gerekli tüm planlamaları yapıyoruz.

ÇOCUKLARINIZ İÇİN HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK!

CİMNASTİK

Cimnastik, öğrencilerimizin daha sosyal ve dışa dönük bireyler olmasını sağlarken, denge ve duruş bozuklukları yaşayan çocuklarımızda olumlu yönde ilerlemeler, sosyalleşme, girişkenlik, kardiyovasküler dayanıklılığın artması ve sinir kas koordinasyonunu geliştirme yönünde birçok fayda sağlıyor.
PEDAGOJİK İLKELERİMİZ
Fiziksel etkinlikler, oyun ve hareket becerileri yoluyla öğrenme esastır. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Öğrenme‐öğretme ortamlarında bireysel, eşli ve grupla çalışmalar dengeli bir şekilde sunulmaktadır. Küçük yaş grubumuzda; güç, kuvvet, esneklik ve koordinasyon dersleri oyun odaklı sürerken, büyük yaş gruplarımızda ise sporcu disiplini ve fair play içerikli dersler işlenmektedir.

YÜZME

HİJYEN ÖNCELİĞİMİZ
Hijyenin ön planda tutulduğu, son teknolojik sistemler ile profesyonel temizlemenin yapıldığı ve uygun klima şartlarının sağlandığı havuzumuzda, yüzme sporları için gerekli tüm altyapıyı sağlamaktayız.
3, 2, 1 ATLA!
Yarı olimpik yüzme havuzumuzdan yüzme üyeliğin kapsamında yararlanabilir, uzman eğitmenlerimizden yüzme eğitimi alabilirsin. 3 yaşından itibaren herkes hafta içi ya da hafta sonu 2 günlük program seçenekleriyle dönemlik (2ay) kurslarımıza katılabilirsin. Well Club’da öğrenmenin yaşı yok! 2 yaşından itibaren herkes bireysel yüzme kurslarımıza katılarak suyun keyfini çıkarabilir.

İSTANBUL'DA BİR İLK!

Ailelerin spor yaparken çocuklarının da oyalanmak yerine spor yaptıkları bedensel ve zihinsel alanda gelişmelerine katkıda bulunduğumuz bir program oluşturarak İstanbul’da bir ilk yarattık!

İYİ Kİ DOĞDUN...

En değerlinizin bu özel gününü keyifle kutlamak ister misiniz? Siz hayal edin, biz yapalım!
Farklı büyüklükteki gruplar ve çeşitli menü alternatifleriyle tamamen sizin tercihinize uygun bir doğum günü partisi için tek yapmanız gereken aklınızdan geçeni bizimle paylaşmak!
Siz arkadaşlarınızla Cafe Zenzero’da sosyalleşirken, çocuklarınız uzman eğitmenlerimizle beraber eğlenceli yarışma ve oyunlarla keyifli vakit geçirecek!

ŞİMDİ OYUN ZAMAN!

Sizler Well Club’da spordayken, İtalyan restoranımız La Chitarra ya da Cafe Zenzero’da arkadaşlarınızla sosyalleşirken, çocuklarınız profesyonel ve uzman eğitmenlerimizin denetiminde özel parkurlu aktivite alanında oyunlar oynayıp, cimnastik alanında hareket kabiliyeti, çeviklik ve esneklik becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yapıyor.
Üye değilseniz üzülmeyin! Sizler de çocuklarınızı oyun zamanı için Well For Kids’e emanet edip gönül rahatlığıyla kendinize vakit ayırabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizi arayın.
Menü