Umutcan Demir

BASKETBOL ANTRENÖRÜ

Arel Üniversitesi İş Güvenliği Sağlığı Bölümü
T.B.F E kademe Basketbol Antrenörü
T.B.F. TÜBAD ANTRENÖRLÜK SEMİNERİ 2017
16.ULUSLARARASI BİLİM KONGRESİ 2018
13. ULUSLARARASI BASKETBOL ANTRENÖR SEMİNERİ 2019
İSTANBUL BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ Z.OBRADOVİÇ SEMPOZYUMU / İSTANBUL
Menü