Doğuş Can Arıkan

BASKETBOL ALTYAPI SORUMLUSU

Marmara Üniversitesi – BESYO Beden Eğitimi Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans
T.B.F – “c” Kategorisi Basketbol Antrenörlüğü Belgesi
T.B.F. Uluslararası Antrenörlük Semineri 2015
T.B.F Ulusal Antrenörlük Gelişim Semineri Eskişehir 2015
Fiziksel Uygunluk ve Hareket Eğitimi Semineri 2012-2013
TÜBAD Ulusal Antrenörlük Gelişim Semineri 2017
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ULUSAL NASKETBOL SEMPOZYUMU
T.B.F. ULUSLARARASI ANTRENÖRLÜK SEMİNERİ 2018 İSTANBUL
T.B.F. ULUSLARARASI ANTRENÖRLÜK SEMİNERİ 2019 İSTANBUL
İSTANBUL BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ Z.OBRADOVİÇ SEMPOZYUMU / İSTANBUL
Menü